Dowóz

Darmowy dowóz na terenie Siekierek – czyli teren ograniczony ulicami: Czerniakowska – Wał Zawadowski – Trasa Siekierkowska (od Wału Zawadowskiego do ul. Czerniakowskiej).
Tereny przyległe bezpośrednio do bezpłatnej strefy Siekierek objęte są dopłatą transportową 3 zł (nie dotyczy zamówień których kwota przekracza 50 zł).

Kierowca ma przy sobie 20 zł.